Forum

Forum

Forum Srbija Nemačka

Šta je forum?

«Forum Srbija Nemačka» registrovan je kao Udruženje koje okuplja pojedince, organizacije i institucije iz Srbije i Nemačke. Cilj Udruženja je razvoj i unapređenje srpsko-nemačkih odnosa u oblastima politike, privrede, kulture, obrazovanja i nauke.Detaljnije

Forum Srbija Nemačka

Zašto smo osnovali forum?

Srpsko-nemački odnosi u prošlosti su bili sadržajni, kompleksni i često složeni. Zavisili su uvek od date političke i društvene situacije u Srbiji i Nemačkoj i oscilirali su od dragocenih i raznovrsnih prožimanja dveju kultura do nesporazuma, sukoba i ratova.Detaljnije

Forum Srbija Nemačka

Ko čini FORUM?

Forum Srbija Nemačka nudi svim zainteresovanim organizacijama i pojedincima različite oblike angažovanja i saradnje. Rad Foruma koncipira se kroz različite organe: Počasne članove, Savet Foruma, Izvršni odbor i Prijatelje Foruma.Detaljnije

Aktivnosti

Aktivnosti

Forum Srbija Nemačka

Kako uspostaviti dijalog?

Komunikacija između Srbije i Nemačke u poslednjh 20 godina odvijala se prevashodno u političkom prostoru.U fokusu odnosa bilo je pre svega stvaranje političke stabilnosti kao i saniranje posledica ratnih dešavanja na ovom delu prostora neakadašnje Jugoslavije. Detaljnije 

Forum Srbija Nemačka

Aktuelno

SVEČANI POČETAK NAŠE INICIJATIVE U BEOGRADU Detaljnije 

Srbija i Nemačka

Srbija i Nemačka

Forum Srbija Nemačka

Da li ste znali?

Prvi diplomatski odnosi između Sebije i Nemačke uspostavljeni su pre 820 godina kada se Car Fridrih Barbarosa na jednom od krstaških pohoda susreo sa osnivačem moćne srpske dinastije Stefanom Nemanjom.Detaljnije

Forum Srbija Nemačka

Korisni linkovi

Ambasade,  Političke fondacije, Kultura i obrazovanje, Ekonomija i ekonomsko-tehnička saradnjaDetaljnije

Blog

Blog

Naši poslednji blogovi>>

blog_page
trial

Beogradski dijalozi

Beogradski dijalozi

belgrade_dialogs
trial

Kontakt

Kontakt

Gde se nalazimo

Kontakt e-mail adresa:

office@forumsn.org

Adresa

Adresa

Do you love this theme?

Buy it from Themeforest