Zašto smo osnovali forum?

Srpsko-nemački odnosi u prošlosti su bili sadržajni i složeni. Zavisili su uvek od aktuelne političke i društvene situacije u Srbiji i Nemačkoj i oscilirali od dragocenih i raznovrsnih prožimanja dveju kultura – do nesporazuma i sukoba.

Danas skoro da ne postoji odnos između dve zemlje koji je toliko ispunjen međusobno suprotstavljenim interpretacijama. Odnos srpskog društva prema Nemačkoj karakteriše sa «emotivne i psihološke» strane distanciranost i osećanje «nezaslužene zapostavljenosti», dok je sa «statističke i činjenične» strane Nemačka najvažniji privredni i politički partner Srbije. Preduzeća iz Nemačke su među najvećim investitorima u Srbiji i zapošljavaju više od 25.000 radnika. Srbija najviše robe i usluga izvozi upravo u Nemačku (u vrednosti od preko 1,3 mlrd. evra, sa tendencijom stalnog rasta). Ujedno, Nemačka je u poslednjih 13 godina i najveći donator Srbije. Dok u istraživanjima građani Srbije pokazuju veliku etničku distancu prema Nemcima, istovremeno – najveći broj ispitanika bi na prvom mestu živeo, radio ili studirao upravo u Nemačkoj.

Razumevanje nemačke javnosti za Srbiju je još uvek dosta ograničeno, iako je Srbiji u ovom trenutku potrebno više razumevanja i poverenja na ubrzanom putu modernizacije države i društva. Intenzitet budućih veza između dva naroda zavisiće u velikoj meri od toga da li se uzajamno nerazumevanje može otkloniti u korist postizanja privrednih, kulturnih i političkih sinergija.

Srbija je u nemačkom osećaju za evropski prostor figurirala kao teritorija koja ima kvalitet i kapacitet evropskog kulturnog područja, ali koja neguje i ističe svoju individualnost, vizantijsko nasleđe i blizinu ka orijentalnim kulturnim matricama i sistemima. Ova dvostranost Srbije, njena kulturna višeznačnost ostala je Nemcima privlačna, ali nerazumljiva, sa tendencijom da u Srbiji vide nepouzdanog i nestabilnog budućeg člana Evropske Unije. Odgovornost Nemačke prema prostoru Balkana je uvek bila van diskusije, ali je stepen, uzrok i veličina odgovornosti za većinu nemačkih intelektualaca, a samim tim i za nemačko javno mnjenje – ostala nepoznata.

Jednom rečju, Srbi i Nemci se danas malo poznaju, iako smatraju da su jedni drugima veoma bliski zato što ih je istorija nekoliko puta sudbonosno spajala.

Do you love this theme?

Buy it from Themeforest