Serbian visions

„SERBIAN VISIONS“ prvi multikongres u Srbiji i festival civilnog društva

Obrazovanje za izazove budućnosti

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na zajedničku prezentaciju Beogradskog fonda za političku izuzetnost i Foruma Srbija Nemačka koja će se odigrati u okviru prvog multikongresa u Srbiji – “Serbian Visions”, u prostorijama hotela Radisson Blue Old Mill u Beogradu, sala na drugom spratu M5, 17. maja 2015. godine sa početkom u 18:00 časova.

Beogradski fond za političku izuzetnost i Forum Srbija Nemačka će ovom prilikom predstaviti svoje ciljeve i način rada kao i najvažnije projekte. Prezentacija naših organizacija ima namere da motiviše diskusiju sa posetiocima na temu neophodnosti političkog obrazovanja elita u Srbiji i na imperativ “izlaska iz samoizolacije” kao posledice političkih i istorijskih kretanja. Prilikom diskusije biće govora o značaju nemačko-srpske saradnje u dugotrajnom procesu demokratizacije i modernizacije i o propustima i postignućima u stvaranju dobrog ambijenta za privrednu i političku kooperaciju.

Učesnici prezentacije biće:

  • Jelena Volić-Hellbusch, CIM ekspert u BFPEu,
  • Žarko Stepanović, BFPE
  • Damjan Malbašić, BFPE
  • Bojan Predojević, Forum Srbija Nemačka
  • Marko Čadež, Forum Srbija Nemačka

Diskusiju će moderirati Jelena Volić-Hellbusch.

Molimo Vas za potvrdu prisustva do petka, 15. maja u 12h, putem e-maila na: office@forumsn.org

„Serbian Visions“ predstavlja specifičan koncept okupljanja organizacija civilnog sektora i privrede na jednom mestu, sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u zemlji i stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta kroz davanje doprinosa važnim razvojnim segmentima zemlje kao što su, između ostalog, i evropske integracije.

S poštovanjem,

Sonja Liht, predsednica
Beogradski fond za političku izuzetnost

Bojan Predojević
predsedavajući Upravnog odbora Forum Srbija Nemačka

Facebook Twitter Email LinkedIn

Do you love this theme?

Buy it from Themeforest