Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom

Na inicijativu Forumа Srbija Nemačka i GIZ projekta “Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama u Srbiji (GIZ IMPACT)” održala se u okviru ECO EXPO sajma 19. i 20. marta 2015. međunarodna konferencija pod nazivom “Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom: izazovi i perspektive za Republiku Srbiju”. Konferencija i Sajam ECO EXPO organizovani su od strane Privredne komore Zelene Srbije.

Preuzeto sa:

http://www.ecoexpo.rs/

Facebook Twitter Email LinkedIn

Do you love this theme?

Buy it from Themeforest